Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                       

                      ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROGRAMU "MYŚL I DZIAŁAJ"

 

Szkoła Podstawowa w Bąkowicach, biorąc udział w tegorocznej edycji „Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r.”, w drodze konkursu otrzymała dotację, w kwocie 28300 zł, na realizację programu „Myśl i działaj”. Organem koordynującym program jest Minister Edukacji Narodowej. Koordynatorem Programu na szczeblu wojewódzkim jest Wojewoda Opolski, realizujący zadania przez Opolskiego Kuratora Oświaty. Program będzie finansowany ze środków budżetu państwa oraz środków własnych jednostek samorządu terytorialnego i organizacji.

            Celem programu jest kształtowanie podstawowych umiejętności życiowych, szczególnie w zakresie komunikowania się, krytycznego i twórczego myślenia oraz budowania poczucia wartości młodego pokolenia, wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych uczniów, rozwijanie aspiracji edukacyjnych i społecznych poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod aktywizujących w pracy z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym także udział w wycieczkach edukacyjnych, rozwijanie wśród uczniów nowych zainteresowań, pielęgnowanie talentów, a także możliwość zagospodarowania czasu wolnego.

            Projekt skierowany jest do uczniów klas 0 – VI.

            Poprzez realizację całości projektu chcemy przyczynić się do:

- nabywania, rozwijania i poszerzania wiedzy i umiejętności uczniów;

- rozwijania zainteresowań, poszerzania horyzontów myślowych;

- wspierania rozwoju intelektualnego i fizycznego młodego człowieka i co za tym idzie podnoszenia poczucia własnej wartości;

- umożliwienia uczniom kontaktu z nowoczesną techniką przekazu informacji pozwalającą uporać się z trudami codzienności;

- pomocy uczniom w ich trudnościach w nauce.

            Zaplanowaliśmy bogaty program zajęć opartych o projekty badawcze. Proponujemy następujące zajęcia: „Komputerowcy” – kółko informatyczne dla klas I – III; „Pędzelki” – kółko plastyczne dla klas I – III; „Złote rączki” – kółko dekoratorskie dla klas IV – VI; „Ortografik” – zajęcia wspomagające dla uczniów mających trudności w opanowaniu ortografii dla klas IV – VI; „Pitagorejczycy” – zajęcia wspomagające dla uczniów mających trudności w nauce matematyki dla klas IV – VI; „Pszczółki” – zajęcia wspomagające dla uczniów klasy II mających trudności w nauce; „Mróweczki” – zajęcia wspomagające dla uczniów klasy I mających trudności w nauce; „Żuczki” – zajęcia wspomagające dla uczniów klasy III mających trudności w nauce; „Bicykl” – kółko techniczne dla klas IV – VI; „Guten Tag” – zajęcia z języka niemieckiego dla klasy I; „Good Morning” – zajęcia z języka angielskiego dla klasy I; „Ze środowiskiem za pan brat” – kółko przyrodnicze dla klas IV – VI; „Ratujemy życie” – warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla klas I – IV; „Futboliści” – kółko sportowe dla klas IV – VI; „Pracusie” – zajęcia terapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w nauce dla klas IV – VI; „Słoneczko” – zajęcia ruchowe z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie w stopniu głębokim; „Mali biznesmeni” – kółko matematyczno – informatyczne z podstawami przedsiębiorczości dla klas IV – VI; wyjazdy do teatru, filharmonii i opery.

            Rok 2008/2009 ogłoszony został „Rokiem Przedszkolaka”, dlatego również dla najmłodszych zaplanowaliśmy różnorodne zajęcia: „Idę do szkoły” – zajęcia przygotowujące dzieci do nauki szkolnej; „Polsko, jaka jesteś” – zajęcia regionalne; „Jestem gibki” – zajęcia ruchowe.

wstecz